Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
Rany: 608 698 043
Stomia: 800 120 093
Moje konto | Zaloguj się

Polityka prywatności

  Ważny od: 24 maja 2018 r
  Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018 r

  POLITYKA PRYWATNOŚCI CONVATEC

  WPROWADZENIE   

  Przedstawiamy Politykę prywatności firmy ConvaTec

  ConvaTec Polska SP. z o.o. szanuje Pana/Pani prywatność i zobowiązuje się chronić Pana/Pani dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat tego, jak chronimy dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, niezależnie od tego, jak na nią trafiają.  Zawiera również informacje o innych procesach ConvaTec, w ramach których przetwarzane są dane osobowe, a także o przysługujących Panu/Pani prawach w zakresie ochrony prywatności oraz ochronie, jaką w tym zakresie przewiduje prawo.

   

  Proszę skorzystać ze Słowniczka, w którym wyjaśniono znaczenie niektórych terminów używanych w niniejszej Polityce prywatności.


  1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY
  2. ZAKRES GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH
  3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE
  4. PLIKI COOKIE
  5. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
  6. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  7. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ
  8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  9. PRZECHOWYWANIE DANYCH
  10. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
  11. SŁOWNICZEK
  12. KONTAKT

   

  1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

  CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI  

  Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat tego, jak ConvaTec gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z tej strony internetowej. Dotyczy to między innymi wszelkich danych, które użytkownicy mogą przekazywać za pośrednictwem strony, subskrybując nasz biuletyn, kupując produkt lub korzystając z usługi. Polityka zawiera również informacje na temat innych metod, za pomocą których ConvaTec może przetwarzać dane osobowe, na przykład wówczas, gdy klienci kontaktują się telefonicznie z centrami obsługi klienta firmy.

  Proszę zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności oraz innymi oświadczeniami o przetwarzaniu danych, które będziemy przesyłać w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych. Dzięki temu uzyska Pan/Pani pełną wiedzę na temat tego, jak i dlaczego wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności uzupełnia powyższe oświadczenia i nie ma w zamierzeniu ich zastępować.

  ADMINISTRATOR  

  ConvaTec jest globalną korporacją składającą się z różnych podmiotów prawnych z wielu krajów, które razem będą zwane dalej „Grupą ConvaTec”. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz podmiotem odpowiedzialnym za Pana/Pani dane osobowe jest ConvaTec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-609) przy al. Armii Ludowej 26, (zwana dalej w niniejszej Polityce prywatności „ConvaTec”, „my”, „nas”, „nasze” itp.).

  Grupa ConvaTec powołała inspektora ochrony danych (IOD Grupy), który odpowiada za nadzór nad rozstrzyganiem wszelkich spraw związanych z niniejszą Polityką prywatności i pytań dotyczących ochrony danych. IOD Grupy wskazał brytyjski urząd Information Commissioner’s Office (ICO) jako swój główny organ ds. ochrony danych. Dane kontaktowe IOD Grupy i ICO można znaleźć poniżej: 

  DANE KONTAKTOWE  

  IOD Grupy:

  Adres e-mail: dataprivacy@convatec.com

  Adres pocztowy: ConvaTec Group Data Protection Officer
                              Floor 7, 3 Forbury Estate
                              23 Forbury Road
                              Reading, RG1 3JH
                              United Kingdom

   

  ICO:

  Adres e-mail: https://ico.org.uk/concerns/

  Numer telefonu: +44 1625 545 700 (dla osób telefonujących spoza Wielkiej Brytanii) 0303 123 1113 (wewnątrz Wielkiej Brytanii)

  Adres pocztowy: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF

  ConvaTec Polska Sp. z o.o. wyznaczyła lokalnego Specjalistę ds. Ochrony Danych, który odpowie na wszystkie Pana/Pani pytania w języku polskim. Dane kontaktowe Specjalisty ds. Ochrony Danych:

  Imię i nazwisko: Paweł Makowski
  Adres: Jamano sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-621), ul. Boya-Żeleńskiego 6/38
  Adres e-mail: kontakt@dpo24.pl

  W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi również do ICO lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. Zależy nam jednak na rozwianiu Pana/Pani wątpliwości, zanim zwróci się Pan/Pani do organu nadzorczego, dlatego będziemy wdzięczni, jeżeli najpierw skontaktuje się Pan/Pani z IOD Grupy lub naszym Specjalistą ds. Ochrony Danych.

    

  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NAS O ZMIANIE DANYCH  

  Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Dlatego proszę nas informować o wszelkich zmianach danych osobowych podczas trwania naszej relacji.

    

  ODNOŚNIKI DO STRON OSÓB TRZECICH  

  Ta strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich (podmiotów zewnętrznych). Kliknięcie w te odnośniki lub aktywacja tych połączeń może umożliwić tym podmiotom zebranie informacji o Panu/Pani, a następnie ich przekazanie. Nie kontrolujemy witryn osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności osób trzecich za każdym razem, gdy opuszcza Pan/Pani naszą stronę.

   

   2. ZAKRES GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat danej osoby, na podstawie których osoba ta może zostać zidentyfikowana. Nie obejmują one danych, z których usunięto informacje o tożsamości (dane anonimowe).

  W zależności od charakteru Pana/Pani relacji z nami możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe o Panu/Pani, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

  Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, datę urodzenia i płeć.
  Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres korespondencyjny, adres e-mail i numery telefonów.
  Szczególnej kategorii dane zdrowotne obejmują informacje o rodzaju stomii, dacie operacji, rodzaju stosowanych produktów.
  Dane techniczne obejmują Pana/Pani adres IP, dane logowania, informacje o rodzaju i wersji przeglądarki, ustawieniach strefy czasowej i lokalizacji, rodzajach i wersjach wtyczek do przeglądarek, systemie operacyjnym i platformie oraz innych technologiach zainstalowanych na urządzeniach, za pomocą których łączy się Pan/Pani z naszą witryną.
  Dane profilu użytkownika obejmują Pana/Pani nazwę użytkownika i hasło, informację o zakupach lub zamówieniach, zainteresowaniach, preferencjach, przekazanych opiniach i odpowiedziach ankietowych.
  Dane dotyczące używania obejmują informacje o tym, w jaki sposób korzysta Pan/Pani z naszej strony internetowej, produktów i usług.
  Dane dotyczące marketingu i komunikacji obejmują Pana/Pani preferencje dotyczące otrzymywania od nas i współpracujących z nami podmiotów zewnętrznych informacji marketingowych oraz preferencje dotyczące komunikacji.

  Każdorazowo, zbierając dane, będziemy zachowywać pełną transparentność i poinformujemy Pana/Panią, jakie dane osobowe przetwarzamy oraz jaki jest cel przetwarzania.

   

  NIEPRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

  Jeżeli uzyskanie Pana/Pani danych osobowych wynika z postanowień zawartej/zawieranej między nami umową, a Pan/Pani nie przekaże tych danych na naszą prośbę, wówczas możemy nie być w stanie wykonać tej umowy (na przykład dostarczyć towarów lub usług). Wówczas możemy być zmuszeni anulować zamówienie produktu lub usługi, przy czym każdorazowo zostanie Pan/Pani o tym poinformowany/poinformowana.

  3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

  Zbieranie danych osobowych odbywa się za pomocą różnych metod, między innymi poprzez bezpośrednie i pośrednie kontakty z Panem/Panią. Informacje o swojej tożsamości, dane kontaktowe, dane dotyczące zdrowia i dane finansowe może nam Pan/Pani przekazać wypełniając formularze lub kontaktując się z nami drogą pocztową, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Dotyczy to danych osobowych, które przekazuje Pan/Pani:

  prosząc o próbkę produktu;
  kupując produkt;
  zakładając konto na naszej stronie;
  subskrybując usługę, program lub publikację;
  prosząc o materiały marketingowe dotyczące produktów, usług lub wydarzeń;
  uczestnicząc w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
  dzieląc się z nami swoją opinią.

   

  4. PLIKI COOKIE

  Możemy przechowywać informacje w Pana/Pani komputerze z zastosowaniem obsługiwanej przez Pana/Pani przeglądarkę technologii zwanej „pliki cookie” (inaczej ciasteczka). Pliki cookie stosowane są w różnych celach, na przykład wspomagają procedurę logowania (np. zapamiętując dane użytkownika w przypadku rejestracji lub logowania), zapamiętują wybrane ustawienia użytkownika, a także pomagają nam lepiej zrozumieć sposób korzystania ze strony przez użytkowników i pomagają nam w jej ulepszeniu. W niektórych przypadkach takie informacje pomagają nam dostosować prezentowaną treść do Pana/Pani zainteresowań lub uniknąć konieczności żądania tych samych danych w przypadku, gdy ponownie odwiedza Pan/Pani naszą stronę. Pliki cookie uruchamiane przez nasze strony są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez nie. Aby je wyłączyć lub ograniczyć ich działanie, należy odpowiednio dostosować ustawienia przeglądarki internetowej. W takim przypadku niektóre podstrony tej witryny mogą jednak wyświetlać się nieprawidłowo. Aby uzyskać dalsze informacje na temat plików cookie, proszę kliknąć tutaj i zapoznać się z naszą Polityką cookie. 

  PLIKI WEB BEACON

  Web Bacon jest obrazem GIF (Graphics Interchange Format) lub tagiem pikselowym, który jest umieszczany przez firmy w witrynach internetowych, aby umożliwić firmom zajmującym się reklamą w Internecie lub pomiarem skuteczności internetowych kampanii reklamowych analizę tych kampanii oraz ogólnych wzorów zachowań osób odwiedzających dane witryny internetowe. Nasza firma wykorzystuje pliki Web Bacon na niektórych swoich stronach internetowych. O ile z treści niniejszej Polityki prywatności nie wynika inaczej, nie będziemy sprzedawać, użyczać ani udostępniać Pana/Pani danych osobowych osobom trzecim bez Pana/Pani zgody.

   

  WPISY W DZIENNIKU SERWERA SIECIOWEGO I ADRESY IP

  Za pomocą plików cookies, jak i bez ich pomocy, nasza strona śledzi przebieg wizyt jej użytkowników, gromadząc takie informacje jak adres źródłowy, z którego pochodzi żądanie otwarcia strony (tj. Pana/Pani adres IP, nazwę domeny), data i godzina żądania, przekierowująca witryna internetowa (jeżeli przekierowanie ma miejsce) oraz inne parametry w URL (np. kryteria wyszukiwania). Korzystamy z tych informacji, żeby uzyskać lepszą wiedzę na temat sposobu korzystania z naszej strony oraz żeby, np. w oparciu o liczbę wizyt, określić, które elementy strony preferują użytkownicy. Informacje te są przechowywane w plikach dziennika (log files) i wykorzystywane przez nas w celach związanych z prowadzeniem statystyk.

   

  5. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu określonym przez nas w momencie zbierania danych i wyłącznie, jeżeli dopuszcza to prawo. Najczęściej dane te wykorzystujemy w następujących okolicznościach:

  W związku z koniecznością wykonania zawartej/zawieranej z Panem/Panią umowy.
  W przypadku gdy jest to konieczne w świetle naszych uzasadnionych interesów i jeżeli Pana/Pani interesy oraz prawa podstawowe nie są nadrzędne względem naszych interesów.
  W przypadku gdy jest to niezbędne do dopełnienia przez nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
  Jeżeli udzieli Pan/Pani na to zgody.

  W poniższej tabeli opisaliśmy, w jaki sposób możemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania. Wskazaliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy (jeżeli dotyczy).

  Cel/czynność Rodzaj danych Zgodna z prawem podstawa przetwarzania, w tym uzasadniony interes
  Zarejestrowanie Pana/Pani jako nowego klienta

  (a) Dane dotyczące tożsamości

  (b) Dane kontaktowe
  Wykonanie zawartej z Panem/Panią umowy

  Przetworzenie i dostarczenie złożonego przez Pana/Panią zamówienia, w tym:

  (a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami

   

  (b) Odzyskanie i windykacja należności

  (a) Dane dotyczące tożsamości

  (b) Dane kontaktowe

  (c) Dane finansowe

  (d) Dane transakcyjne

  (a) Wykonanie zawartej z Panem/Panią umowy

   

  (b) Konieczne w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu (odzyskanie należności)
  Aby udoskonalić nasze produkty i usługi możemy poprosić Pana/Panią o wzięcie udziału w ankiecie

  (a) Dane dotyczące tożsamości

  (b) Dane kontaktowe

  (c) Profil

  (d) Dane o korzystaniu z produktu/usługi
  Zgoda
  Umożliwienie Panu/Pani wzięcia udziału w losowaniu nagród lub konkursie.

  (a) Dane dotyczące tożsamości

  (b) Dane kontaktowe

  (c) Profil
  Wykonanie zawartej z Panem/Panią umowy
  Zarządzanie i ochrona naszej działalności/ tej strony (między innymi rozwiązywanie problemów, prowadzenie analizy danych, testowania, utrzymywanie systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

  (a) Dane dotyczące tożsamości

  (b) Dane kontaktowe

  (c) Dane techniczne
  Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (prowadzenie działalności, obsługa administracyjna i informatyczna, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w związku z restrukturyzacją działalności spółki lub grupy)
  Wypełnienie recepty na wyrób medyczny przepisany przez Pana/Pani lekarza

  (a) Dane dotyczące tożsamości

  (b) Dane kontaktowe

  (c) Dane dotyczące zdrowia
  Zgoda
  Wykorzystanie narzędzi analitycznych do udoskonalenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, obsługi klienta i doświadczeń

  (a) Dane techniczne

  (b) Dane dotyczące użycia
  Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (określenie rodzajów klientów naszych produktów i usług, aktualizacja naszej strony internetowej i zapewnienie jej odpowiedniości, rozwijanie naszej działalności i informowanie Pana/Pani o naszej strategii marketingowej)
  a) Dane techniczne

  (b) Dane dotyczące użycia

   

  Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (określenie rodzajów klientów naszych produktów i usług, aktualizacja naszej strony internetowej i zapewnienie jej odpowiedniości, rozwijanie naszej działalności i informowanie Pana/Pani o naszej strategii marketingowej)

   

  Przekazywanie Panu/Pani sugestii i zaleceń dotyczących potencjalnie interesujących produktów lub usług

  (a) Dane dotyczące tożsamości

  (b) Dane kontaktowe

  (c) Dane techniczne

  (d) Dane dotyczące użycia

  (e) Profil
  Zgoda

   

  MARKETING   

  Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić Panu/Pani możliwość wyboru zakresu wykorzystania przez nas danych osobowych, szczególnie w kontekście marketingu i reklamy. Od czasu do czasu będziemy przesyłać Panu/Pani komunikaty marketingowe, jeżeli poprosił/poprosiła nas Pan/Pani o informacje lub zgodził/zgodziła się na otrzymywanie materiałów marketingowych.

  Jeżeli w dowolnym czasie zechce Pan/Pani zażądać, abyśmy przestali przesyłać materiały lub komunikaty marketingowe, proszę skorzystać z linków służących do rezygnacji z subskrypcji zamieszczanych we wszystkich materiałach marketingowych lub skontaktować się z nami.

  Rezygnacja z otrzymywania powyższych treści marketingowych nie będzie dotyczyła danych osobowych przekazanych nam w związku z zakupem produktu/usługi, problemem z produktem w kontekście regulacyjnym, doświadczeniem produktu/usługi lub innymi czynnościami.

   

  6. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Może wystąpić konieczność udostępnienia przez nas Pana/Pani danych osobowych w celach określonych w tabeli w pkt 5 powyżej następującym podmiotom:

  Wewnętrznym osobom trzecim określonym w Słowniczku.
  Zewnętrznym osobom trzecim określonym w Słowniczku.
  Osobom trzecim, na rzecz których decydujemy się sprzedać lub w inny sposób zbyć część naszej działalności bądź aktywów lub z którymi postanowimy dokonać połączenia. Ewentualnie możemy dążyć do przejęcia innych spółek lub połączenia się z innymi podmiotami. W przypadku zmian własnościowych naszej spółki/grupy nowi właściciele mogą wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe tak, jak to przewidziano w niniejszej Polityce prywatności.

  Od wszystkich osób trzecich wymagamy zapewnienia bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym usługodawcom zewnętrznym na wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych do własnych celów, zezwalając im tylko na ich przetwarzanie w ściśle określonych celach i zgodnie z naszymi wytycznymi.

   

  7. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

  W zależności od rodzaju danych i celu ich przetwarzania możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe wewnątrz Grupy ConvaTec.  Ze względu na międzynarodowy charakter Grupy ConvaTec może to wymagać przesłania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  W przypadku przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami Grupy ConvaTec dopilnujemy, by danym osobowym zapewniono taki sam poziom ochrony, jakim są objęte w Europie, żądając od danego podmiotu ConvaTec podpisania zobowiązań do ochrony danych określonych w RODO. 

  Ponadto wielu naszych usługodawców zewnętrznych (na przykład konsultantów wsparcia IT lub agentów marketingowych) jest zlokalizowanych poza EOG, w związku z czym przetwarzanie przez nich Pana/Pani danych osobowych będzie wymagało przekazania danych poza EOG.

  Przekazując Pana/Pani dane osobowe wspomnianym osobom trzecim spoza EOG, zapewniamy, by dane były objęte odpowiednim stopniem ochrony, stosując wzory umów zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dalsze informacje zob.: Komisja Europejska: Wzory umów dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries).

  Ewentualnie, w przypadku gdy korzystamy z usługodawców mających siedzibę w USA, możemy przesyłać im dane, o ile są oni objęci wymogami tzw. „Tarczy Prywatności”, które wymagają zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych przesyłanych między Europą a USA. Dalsze informacje zobacz: European Commission: EU-US Privacy Shield.

  Prosimy o kontakt, jeżeli chce Pan/Pani uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego mechanizmu używanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG.

   

  8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, żeby zapobiegać przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto dostęp do Pana/Pani danych osobowych ograniczamy do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych osób trzecich, którym jest on ściśle niezbędny. Osoby te będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe ściśle według naszych wytycznych i będą zobowiązane zachować ich poufność.

  Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy o naruszeniu Pana/Panią oraz właściwe organy regulacyjne, jeżeli zobowiązuje nas do tego prawo.

   

  9. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  JAK DŁUGO BĘDĄ WYKORZYSTYWANE MOJE DANE OSOBOWE?  

  Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak to konieczne, aby zrealizować cele, w jakich je zebraliśmy, między innymi w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

  Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, uwzględniamy ilość oraz charakter danych osobowych oraz to czy są one wrażliwe, potencjalne ryzyko powstania szkód wskutek nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, w jakich przetwarzamy dane osobowe i możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

  Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania danych osobowych są dostępne w naszej polityce przechowywania danych, którą można uzyskać na żądanie, korzystając z linku Kontakt.

  W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Pana/Pani dane osobowe do celów badawczych lub statystycznych (tak by nie można ich było skojarzyć z Pana/Pani osobą). Wówczas możemy korzystać z tych informacji bezterminowo bez powiadamiania Pana/Pani o tym.

   

  10. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

  W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani korzystać z praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć pod poniższymi linkami:

  Zażądaj dostępu do swoich danych osobowych.
  Zażądaj sprostowania swoich danych osobowych.
  Zażądaj usunięcia swoich danych osobowych.
  Złóż sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  Zażądaj ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  Prawo do wycofania zgody.

  Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z dowolnego z powyższych praw, prosimy o Kontakt.

  BRAK OPŁATY W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW  

  Dostęp do danych osobowych (lub skorzystanie z pozostałych praw) jest bezpłatny. Możemy jednak pobrać opłatę w racjonalnej wysokości, jeżeli Pana/Pani żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, składanie wielokrotnie lub ma nadmiernych charakter. Ewentualnie możemy w takiej sytuacji odmówić spełnienia Pana/Pani żądania.

  CZEGO MOŻEMY W TAKIM PRZYPADKU POTRZEBOWAĆ  

  Być może będziemy musieli poprosić Pana/Panią o przekazanie informacji, które pomogą nam potwierdzić Pana/Pani tożsamość i zapewnić możliwość skorzystania z prawa dostępu do Pana/Pani danych osobowych (lub do skorzystania z innych praw). Ten środek bezpieczeństwa ma zapobiegać ujawnieniu danych osobowych osobom nieuprawnionym. Możemy również skontaktować się z Panem/Panią w celu uzyskania dodatkowych informacji w związku z otrzymanym żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

  TERMIN NA ODPOWIEDŹ  

  Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w terminie jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeżeli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub jeżeli złożył Pan/złożyła Pani kilka wniosków. W takim przypadku otrzyma Pan/Pani zawiadomienie i będzie przez nas informowany/informowana na bieżąco.

   

  11. SŁOWNICZEK

  PODSTAWA PRAWNA  

  Uzasadniony interes oznacza interes naszego przedsiębiorstwa polegający na prowadzeniu i zarządzaniu jego działalnością w sposób zapewniający możliwość oferowania Panu/Pani najlepszych usług/produktów oraz korzystania z nich w sposób jak najlepszy i najbezpieczniejszy. Przed przystąpieniem do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie rozważamy wszelkie potencjalne skutki (zarówno pozytywne, jak i negatywne), jakie może ono mieć dla Pana/Pani, dbając jedocześnie o wyważenie tych skutków. Uwzględniamy również przysługujące Panu/Pani prawa. Nie używamy Pana/Pani danych osobowych, jeżeli konsekwencje ich wykorzystania byłyby dla Pana/Pani na tyle poważne, że przeważyłyby nad naszymi interesami (chyba że mamy Pana/Pani zgodę lub jest to wymagane bądź dopuszczalne przez prawo). Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać dalsze informacje o tym, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy względem ich potencjalnych skutków dla Pana/Pani w związku z konkretnymi działaniami, prosimy o kontakt.

  Realizacja umowy oznacza przetwarzanie Pana/Pani danych w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia czynności na Pana/Pani żądanie zmierzających do zawarcia takiej umowy.

  Dopełnienie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

  OSOBY TRZECIE  

  WEWNĘTRZNE OSOBY TRZECIE  

  Inne spółki z grupy ConvaTec, które mogą działać jako współadministratorzy lub podmioty przetwarzające (w zależności od charakteru przetwarzania danych) i które świadczą przykładowo usługi obsługi informatycznej lub administracyjnej oraz prowadzą sprawozdawczość wobec kierownictwa.

  ZEWNĘTRZNE OSOBY TRZECIE  

  Usługodawcy będący podmiotami przetwarzającymi dane, którzy świadczą obsługę informatyczną i administracyjną.
  Profesjonalni doradcy działający jako podmioty przetwarzające dane lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankowcy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
  Organy podatkowe, organy regulacyjne i inne właściwe organy działające jako podmioty przetwarzające dane lub współadministratorzy, którzy w określonych okolicznościach wymagają zgłoszenia czynności przetwarzania].

  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  

  Ma Pan/Pani prawo:

      Żądać dostępu do swoich danych osobowych (tzw. „żądanie dostępu przez osobę, której dane dotyczą”). W odpowiedzi na żądanie dostępu może Pan/Pani uzyskać kopię danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

      Żądać skorygowania swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Umożliwia to Panu/Pani skorygowanie niepoprawnych lub niedokładnych danych, przy czym może zajść potrzeba zweryfikowania przez nas dokładności nowych danych, które nam Pan/Pani przekazuje.

      Żądać usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu uzyskuje Pan/Pani możliwość zwrócenia się do nas o skasowanie lub usunięcie przez nas Pan/Pani danych, jeżeli ich dalsze przetwarzanie nie ma uzasadnienia. Prawo do żądania od nas skasowania lub usunięcia danych osobowych przysługuje również w przypadku pomyślnego skorzystania przez Pana/Panią z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeżeli mogło dojść do przetwarzania przez nas danych niezgodnie z prawem lub jeżeli mieliśmy obowiązek usunięcia danych osobowych w związku z koniecznością przestrzegania przepisów krajowych. Należy jednak pamiętać, że spełnienie Pana/Pani żądania o usunięcie danych może nie zawsze być możliwe ze względów prawnych, o których zostanie Pan poinformowany/Pani poinformowana, w stosownych przypadkach w chwili wniesienia żądania.

      Zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych, jeżeli powołujemy się przy tym na nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a Pana/Pani szczególna sytuacja skłania Pana/Panią do sprzeciwienia się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ według Pana/Pani ma to wpływ na Pana/Pani podstawowe prawa i wolności. Ma Pan/Pani również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Pan/Pani informacji, które przeważają nad Pana/Pani prawami i wolnościami.

      Żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Żądanie wstrzymania przez nas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest możliwe w następujących sytuacjach: (a) jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeżeli wykorzystywanie danych przez nas jest niezgodne z prawem, ale nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali dane, nawet jeżeli nie będziemy ich już potrzebować, ponieważ są one Panu/Pani niezbędne do ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub (d) jeżeli wyraził Pan/wyraziła Pani sprzeciw wobec korzystania przez nas z danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.

      Prawo do przeniesienia Pana/Pani danych osobowych. Przekażemy Panu/Pani lub wskazanej osobie trzeciej wybrane dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Proszę pamiętać, że to prawo dotyczy tylko informacji zapisywanych automatycznie, na których wykorzystanie przez nas wyraził Pan/wyraziła Pani na początku zgodę lub informacji, z których korzystaliśmy w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy.

      Wycofać zgodę w dowolnym czasie, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda. Nie będzie to jednak miało żadnego wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Jeżeli wycofa Pan/Pani swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Panu/Pani niektórych produktów lub usług. Powiadomimy Pana/Panią, czy taka sytuacja ma miejsce przy wycofywaniu zgody.

   

  12. KONTAKT

  Grupa ConvaTec powołała inspektora ochrony danych (IOD Grupy), który odpowiada za nadzór nad rozstrzyganiem wszelkich spraw związanych z niniejszą Polityką prywatności i pytań dotyczących ochrony danych. IOD Grupy wskazał brytyjski urząd Information Commissioner’s Office (ICO) jako swój główny organ ds. ochrony danych. Dane kontaktowe IOD Grupy i ICO można znaleźć poniżej: 

   

  DANE KONTAKTOWE   

  IOD Grupy:

  Adres e-mail: dataprivacy@convatec.com

  Adres pocztowy: ConvaTec Group Data Protection Officer

                              Floor 7, 3 Forbury Estate

                              23 Forbury Road

                              Reading, RG1 3JH

                              United Kingdom

  ICO:

  Adres e-mail: https://ico.org.uk/concerns/

  Numer telefonu: +44 1625 545 700 (dla osób telefonujących spoza Wielkiej Brytanii) 0303 123 1113 (wewnątrz Wielkiej Brytanii)

  Adres pocztowy: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF

   

  ConvaTec Polska Sp. z o.o. wyznaczyła lokalnego Specjalistę ds. Ochrony Danych, który odpowie na wszystkie Pana/Pani pytania w języku polskim. Dane kontaktowe Specjalisty ds. Ochrony Danych:

  Imię i nazwisko: Paweł Makowski
  Adres: Jamano sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-621), ul. Boya-Żeleńskiego 6/38
  Adres e-mail: kontakt@dpo24.pl

   

  W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi również do ICO lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. Zależy nam jednak na rozwianiu Pana/Pani wątpliwości, zanim zwróci się Pan/Pani do organu nadzorczego, dlatego będziemy wdzięczni, jeżeli najpierw skontaktuje się Pan/Pani z IOD Grupy lub naszym Specjalistą ds. Ochrony Danych.