Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
Rany: 608 698 043
Stomia: 800 120 093
Moje konto | Zaloguj się

Rodzaje ran

Rana to przerwanie ciągłości skóry połączone z ubytkiem tkanek. Nie zawsze jest konsekwencją urazu. W owrzodzeniach rany powstają wskutek obumierania tkanek w wyniku działania czynników endogennych. Kiedy uraz obejmuje tkankę miejscową, kości, organy wewnętrzne mówimy o ranach powikłanych.

Podział ran ze względu na czynnik je wywołujący:

Czynnik zewnętrzny:

  • rany mechaniczne - urazowe, otarcia, rany cięte, kłute,kąsane itp
  • termiczne i chemiczne - oparzenia i odmrożenia

Czynnik wewnętrzny:

  • owrzodzenia (owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu Zespołu Stopy Cukrzycowej)

Najczęstrze przyczyny powstawania owrzodzeń:

  • zmiany w obrębie naczyń (tętniczych i żylnych)
  • neuropatie
  • miejscowy ucisk
  • infekcyjne schorzenia skóry

Rany możemy również podzielić ze względu na czas trwania gojenia:

  • rany ostre - goją się szybko i bez powikłań, zazwyczaj w czasie do 8 tygodni
  • rany przewlekłe - gojące się trudniej, dłużej, zazwyczaj ponad 8 tygodni